Wydarzenia EUCIP Polska
EUCIP> Co to jest EUCIP...> Wydarzenia
EUCIP na konferencji Sejmik Młodych Informatyków  
2011-09-21 16:10:43

Podczas konferencji Sejmik Młodych Informatyków (SMI) www.smi.org.pl odbędzie się konkurs promujący certyfikat EUCIP Core.

Organizatorzy udostępnią uczestnikom SMI stanowisko egzaminacyjne, na którym będzie można przystąpić do bezpłatnego testu próbnego EUCIP Core. Uczestnicy będą mieli do wyboru trzy obszary wiedzy:
A: Planowanie,
B: Wytwarzanie,
C: Eksploatacja.


Stanowisko będzie funkcjonowało podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy, natomiast w dniu zakończenia konferencji wręczone zostaną nagrody, dla osób które uzyskają najlepsze wyniki punktowe.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Grzegorz Szyjewski

Polskie materiały dydaktyczne dla EUCIP Core  
2011-06-22 10:08:50Polskie Towarzystwo Informatyczne wydało materiały dydaktyczne dla poziomu Bazowego (EUCIP Core) w języku POLSKIM.


Każdy moduł wydany został w formie książki:

A: Planowanie - 251 stron
B: Wytwarzanie - 177 stron
C: Eksploatacja - 196 stron

Materiały te zostały opracowane z myślą aby pomóc kandydatom w przygotowaniu się do egzaminów EUCIP Core - zarówno jako źródło nowej wiedzy jak również jako pomoc w powtórzeniu wiedzy już nabytej.

Książki można zakupić osobno dla poszczególnych modułów (30 złotych/szt) lub w komplecie (90 złotych /komplet). Dodatkowo do każdego zakupu należy doliczyć koszt przesyłki w kwocie 10 złotych (bez względu na liczbę zamawianych egzemplarzy).

Materiały zostaną przesłane do zamawiającego przesyłką pocztową, po odnotowaniu wpłaty od kupującego. (tylko adresy znajdujące się na terenie Polski). Do każdego zakupu zostanie również wystawiona i dołączona faktura VAT.

Zamówienia na materiały szkoleniowe należy przesyłać na adres:
administrator@eucip.pl
podając w treści maila:

1. Dane kupującego (do FVAT).
2. Liczbę zamawianych egzemplarzy z każdego modułu.
3. Adres na który mają zostać wysłane materiały.Grzegorz Szyjewski

Materiały szkoleniowe EUCIP Core  
2011-01-19 16:36:51

Polskie Towarzystwo Informatyczne wydało materiały szkoleniowe dla poziomu Bazowego (EUCIP Core). Materiały zostały wydane w języku angielskim, jednak w planach na rok 2011 jest wydanie również wersji polskiej.

Materiały szkoleniowe zostały wydane w formie trzech książek, gdzie każda zawiera zakres materiału dla odpowiedniego modułu:

A: Planowanie - 196 stron
B: Wytwarzanie - 130 stron
C: Eksploatacja - 152 stronyKsiążki można nabyć osobno dla poszczególnych modułów (30 złotych/szt) lub w komplecie (90 złotych /komplet). Dodatkowo do każdego zakupu należy doliczyć koszt przesyłki w kwocie 10 złotych (bez względu na liczbę zamawianych egzemplarzy).

Materiały zostaną przesłane do zamawiającego przesyłką pocztową, po odnotowaniu wpłaty od kupującego. (tylko adresy znajdujące się na terenie Polski). Do każdego zakupu zostanie również wystawiona i dołączona faktura VAT.

Zamówienia na materiały szkoleniowe należy przesyłać na adres:
administrator@eucip.pl
podając w treści maila:

1. Dane kupującego (do FVAT).
2. Liczbę zamawianych egzemplarzy z każdego modułu.
3. Adres na który mają zostać wysłane materiały.

Grzegorz Szyjewski

EUCIP Professional w projekcie rozporządzenia  
2010-05-24 17:06:07

Certyfikat EUCIP Professional - specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych został wpisany do wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w Projekcie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA

Grzegorz Szyjewski

Zmiany w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP (SEE)  
2009-03-02 19:20:41

Wraz z pierwszym dniem marca weszły w życie zmiany, które wcześniej zapowiadane były w zmienionym Regulaminie SEE. Zmiany dotyczą wprowadzenia funkcji electronic Record of Achievement (eROA), czyli elektronicznej wersji karty na której rejestrowane są wyniki oraz daty egzaminów kandydata na poziomie Core (bazowym). Polska jest pierwszym krajem w „rodzinie EUCIP”, który umożliwia kandydatowi obsługę większości procesu egzaminacyjnego on-line! Aktualnie jedynie czynność zdawania egzaminu musi odbyć się osobiście, w jednym z autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych (względy formalne). Pozostałe czynności w procesie takie jak: opłaty, aktywacja eROA, testy próbne, aktywacja egzaminów czy zamówienie certyfikatów, mogą być wykonywane w sposób całkowicie zdalny, za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego EUCIP. Dzięki takiej formie kandydat nie jest dodatkowo obciążany czynnościami przygotowującymi do egzaminu, ponieważ może je wykonać kilkoma „kliknięciami” myszki, w dowolnym czasie i miejscu.
Nowością w SEE jest możliwość przystąpienia kandydata do testów próbnych, które są kompletnymi zestawami pytań (45 pytań), takimi jakie kandydat otrzyma podczas zdawania prawdziwego egzaminu. Zawartość merytoryczna testów próbnych różni się oczywiście od testów egzaminacyjnych, jednak prezentuje formę oraz stopień trudności poziomu Core, co pozwoli kandydatom ocenić stan swojego przygotowania, przed podjęciem prawdziwego egzaminu. Testy próbne dostępne są dla każdego kandydata posiadającego aktywne eROA w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP. Wypełniane i automatycznie oceniane są on-line, dzięki implementacji w SEE nowego aktywnego modułu egzaminacyjnego.
Udostępnienie eROA oraz testów próbnych wymagało dokonania zmian w Regulaminie Systemu, które zostały wprowadzone w połowie stycznia 2009. Od tego czasu każdy kandydat zarejestrowany w systemie, musi jednorazowo zaakceptować nowy Regulamin, aby móc zalogować się do systemu. Nie dotyczy to kandydatów zakładających konta po dniu publikacji nowego Regulaminu, ponieważ otrzymują oni do wglądu i akceptują od razu jego nową treść.

Kolejną zmianą w EUCIP Polska, jest wprowadzenie nowego Cennika, w którym zmianie uległ koszt zamówienia pełnego certyfikatu EUCIP Core (niższy o 100 złotych) oraz wprowadzona została nowa pozycja: „aktywacja eROA”, której koszt wynosi 100 złotych.
Po wdrożeniu (w dniu 01.03.2009) zmian w SEE, każdy kandydat na którego koncie znajdował się przynajmniej jeden opłacony bądź zdany egzamin EUCIP Core, automatycznie otrzymał bezpłatną aktywację opcji eROA.

Grzegorz Szyjewski

EUCIP Core na konferencji Sejmik Młodych Informatyków  
2008-10-01 09:55:57

Podczas konferencji Sejmik Młodych Informatyków 18 – 20 września 2008 w Świnoujściu odbyły się pierwsze egzaminy EUCIP Core prowadzone za pośrednictwem mobilnych stanowisk egzaminacyjnych. Na potrzeby certyfikacji EUCIP, na konferencji udostępnione zostały dwa mobilne stanowiska egzaminacyjne.


W czasie konferencji uczestnicy wykorzystali 11 kuponów na egzaminy opłacone wcześniej przez organizatorów konferencji oraz zakupili 2 dodatkowe egzaminy korzystając z pełnego procesu aktywacji egzaminu Core, za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego EUCIP. Pozwoliło to na wykorzystanie systemu elektronicznych płatności, stosowanego w SEE. Wszyscy kandydaci, którzy zaliczyli egzamin(y), otrzymali od organizatorów konferencji dyplomy, natomiast osoba która uzyskała najlepszy wynik z egzaminu, uhonorowana została dodatkowo kuponem uprawniającym do bezpłatnego przystąpienia do dwóch pozostałych modułów certyfikacji EUCIP Core, wraz z wydaniem certyfikatu.

Grzegorz Szyjewski

EUCIP Polska na konferencji World Computer Congress 2008  
2008-09-11 21:44:17

W dniu 09-09-2008 podczas sesji "ICT Professionalism and Competences" odbywającej się w ramach konferencji "20th World Computer Congress" w Milanie, głównym tematem była certyfikacja EUCIP. Prowadzący sesję Roberto Bellini, zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszonych w Fundacji ECDL oraz CEPIS, do przedstawienia swojego podejścia, doświadczeń oraz osiągnięć w ramach prowadzonych działań, mających na celu promocję oraz certyfikację EUCIP na szczeblach poszczególnych państw.


We wspomnianej sesji udział wzięły profesjonalne stowarzyszenia informatyczne z: Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Polski oraz Włoch. Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprezentowało tworzony przez siebie autorski System Egzaminacyjny EUCIP, zaprojektowany i rozwijany specjalnie w celu wspomagania procesów certyfikacyjnych EUCIP Core oraz EUCIP Professional, w Polsce.

Przy okazji spotkania w Milanie osób reprezentujących EUCIP w poszczególnych krajach Europy, odbyło się również spotkanie grupy strategicznej EUCIP, na którym omawiane były ogólne zagadnienia związane z popularyzacją i rozwojem programu w Europie oraz wydarzenia jakie podczas ostatnich 6 miesięcy miały miejsce w każdym z krajów.

Grzegorz Szyjewski

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych  
2007-12-12 23:27:10

Serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki zajmujące się prowadzeniem szkoleń oraz certyfikacji na terenie Polski, do zapoznania się z naszą ofertą. Jednocześnie zachęcamy do przyłączenia się, do propagowania idei Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka w Polsce.

Grzegorz Szyjewski

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne