eROA
Poziom Bazowy> Moduły

electronic Record of Achievement (eROA)


ROA czyli Record of Achievement jest kartą, na której rejestrowana jest historia egzaminów kandydata. W większości krajów, w których prowadzona jest certyfikacja EUCIP, wydawana jest w formie drukowanego arkusza papierowego, na którym później ręcznie zaznaczane są egzaminy kandydata oraz wyniki jakie na nich uzyskał.
Posiadanie ROA, jest warunkiem koniecznym do przystąpienia, do egzaminu EUCIP Core.
Polskie Towarzystwo Informatyczne, wprowadziło dla kandydatów zdających egzaminy w Polsce elektroniczną formę ROA, nazwaną eROA. Zastosowanie elektronicznej wersji tego dokumentu, pozwoliło na:
  • znaczące obniżenie kosztu wykupienia karty,
  • automatyzację procesu zakupu,
  • automatyzację procesów rejestracji osiągnięć kondydata oraz możliwość wglądu do dokumentu on-line,
  • w razie potrzeby, możliwość szybkiego zamówienia drukowanej wersji ROA,

Dodatkowo, użytkownicy którzy wykupią eROA w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP (SEE), otrzymają możliwość przystąpienia do testów próbnych ze wszystkich trzech modułów EUCIP Core.
Testy próbne mają identyczną formę jak prawdziwy egzamin, co pozwala wstępnie sprawdzić stopień przygotowania kandydata. Testy udostępniane i sprawdzane są on-line w SEE.

 
Aktualnie cena eROA w SEE to 100 pln (sto złotych)
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne