Polskie Towarzystwo Informatyczne
EUCIP

Polskie Towarzystwo Informatyczne - niezależne stowarzyszenie profesjonalistów w dziedzinie informatyki, zajmuje się przyznawaniem Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka w Polsce. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie Polski, posiadającą uprawnienia do prowadzenia certyfikacji jako partner CEPIS.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest najstarszym, istniejącym od 1981 roku, profesjonalnym stowarzyszeniem informatyków w Polsce. W ramach realizacji swoich celów statutowych, zajmuje się m.in. certyfikowaniem umiejętności informatycznych.

W porozumieniu (i na licencji) z CEPIS, wdrażamy w Polsce oferowane certyfikaty umiejętności informatycznych, które są uznawane w większości krajów europejskich. Po dużym sukcesie wdrożeniowym certyfikatu podstawowego ECDL, wprowadzanego w Polsce od roku 1997, rozpoczęliśmy wdrażanie certyfikatu ECDL Advanced. Obecnie prowadzimy intensywne prace związane z certyfikowaniem zawodu informatyka, w ramach certyfikatu EUCIP.

Zachowując zasady pełnego profesjonalizmu, Polskie Towarzystwo Informatyczne w zasadzie nie prowadzi szkoleń w zakresie udzielanych certyfikatów, co gwarantuje bezstronność procesu certyfikacji.

Uwzględniając wymogi certyfikacji na poszczególnych poziomach wiedzy informatycznej, PTI współpracuje z instytucjami prowadzącymi działalność szkoleniową w zakresie informatyki. Współpraca ta dotyczy materiałów szkoleniowych, organizacji procesu szkolenia i doskonalenia kadry szkolącej.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne