Opłaty - EUCIP Core
Poziom Bazowy> Opłaty - EUCIP Core
Opłaty

Record of Achievement (eROA): 100 zł brutto
(sto złotych)

Egzamin - jeden moduł (A, B lub C): 300 zł brutto
(trzysta złotych)

Wydanie Certyfikatu EUCIP Core: 300 zł brutto
(trzysta złotych)

ROA czyli Record of Achievement jest kartą, na której rejestrowana jest historia egzaminów kandydata.

  • posiadanie ROA jest warunkiem przystąpienia do egzaminu EUCIP Core,
  • kandydaci posiadający wykupione eROA, otrzymują możliwość przystąpienia do testów próbych on-line.

Cena egzaminu zawiera:

  • zaplanowanie egzaminu w dowolnym autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym na terenie Polski,
  • przeprowadzenie testu w ośrodku egzaminacyjnym,
  • wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie egzaminu (zawierającego wynik).

Cena wydania Certyfikatu zawiera:

  • zgłoszenie Certyfikatu dla danej osoby, do ogólnoeuropejskiego rejestru certyfikatów EUCIP (Fundacja ECDL),
  • imienny certyfikat EUCIP Core, wysyłany pocztą tradycyjną, na podany przez kandydata adres,

Opłaty związane ze wszystkimi czynnościami certyfikacyjnymi, pobierane są bezpośrednio z konta użytkownika, w elektronicznym Systemie Egzaminacyjnym EUCIP. Użytkownik przed rozpoczęciem procedur egzaminacyjnych, powienien zasilić swoje wirtualne konto, odpowiednią ilością środków finansowych.

Zasada funkcjonowania rozliczeń oparta jest o spób "pre-paid". Kandydat zasila swoje konto w systemie wybraną ilością środków finansowych, korzystając z internetowego systemu płatności. Po każdorazowym zasileniu konta, użytkownik otrzymuje fakturę VAT, wystawioną wg. wprowadzonych wcześniej danych odbiorcy (nie koniecznie kandydata) oraz zawierającą wysokość wpłaconej kwoty.

W przypadku posiadania odpowiedniej ilości środków na koncie, kandydat może sam aktywować egzaminy za pomocą swojego konta w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP. Procedury zostały dokładnie opisane w dokumencie "Informacje dla kandydata", dostępnym w dziale "Download".

Pobierz dokumentację z działu Download
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne