Kontakt
EUCIP> Kontakt

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarząd Główny
ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87
www.eucip.pl


Koordynator EUCIP: Zdzisław Szyjewski


Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarząd Główny, Warszawa
Bank Zachodni WBK
27 1090 1056 0000 0001 1139 1352
REGON:001236905, NIP:522-000-20-38
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne