Podział EUCIP
EUCIP> Co to jest EUCIP...> Poziomy certyfikacji

Podział w programie Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka

Pierwszy poziom, czyli część bazowa, dotyczy głównie fundamentalnej wiedzy teoretycznej, z większości specjalizacji informatycznych. Poziom ten, jest podzielony na 3 odrębne moduły dotyczące wiedzy z 3 rożnych zakresów tematycznych. Zaliczenie tego poziomu, upoważnia kandydata do aplikowania o tytuły z poziomu Administrator oraz Professional.

Poziom Professional przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę praktyczną, w konkretnej dziedzinie informatyki. Poziom ten, podzielony został na szereg obszarów specjalizacyjnych - zawodów informatycznych. Kandydat może otrzymać certyfikat w jednej lub wielu specjalizacjach. Dodatkowo każdy zawód podzielony jest na "stopnie wtajemniczenia", które określają poziom zaawansowania osoby posiadającej certyfikat, w danej dziedzinie. Kandydat powinien osadzić swoje umiejętności praktyczne, na "szerokim fundamencie" wiedzy teortycznej potwierdzonej certyfikatem części bazowej.

Poziom IT Administrator jest samodzielnym programem certyfikacji, który potwierdza praktyczne i teoretyczne umiejętności techników komputerowych. Ten poziom certyfikacji pokrywa szeroki zakres wiedzy dotyczącej sprzętu, oprogramowania oraz obsługi i budowy sieci komputerowych.
Certyfikacja na poziomie Administrator nie jest aktualnie prowadzona w Polsce.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne