Specjalizacje - EUCIP Professional
Professional> Specjalizacje> Audytor Systemów Informacyjnych
Audytor Systemów Informacyjnych
Information Systems Auditor

Audytor Systemów Informacyjnych zapewnia organizacjom niezależność w zakresie bezpieczeństwa, jakości, zgodności i wkładu wartości w systemach informacyjnych (odpowiedzialny przed najwyższymi władzami w przedsiębiorstwie). Wymaga się od niego posiadania wiedzy technicznej, niezależności opinii, zgodności z Zawodowym Kodeksem Etycznym.

Stanowisko to wymaga minimalnego doświadczenia zawodowego udokumentowanego czynną pracą w tym temacie na poziomie minimum 60 miesięcy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, kandydat może przystąpić do egzaminu, lecz w wyniku certyfikacji uzyska jeden z niższych stopni przed tytułem Audytora Systemów Informacyjnych.

Pobierz pełną dokumentację dotyczącą tej specjalizacji.
dokument w formacie PDF - odczyt np. przy pomocy programu Acrobat Reader
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne