CEPIS
EUCIP> Co to jest EUCIP...> Rada CEPIS

Europejska Rada Stowarzyszeń Zawodowych Informatyków [ang. Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)] jest organizacją non-profit, dążącą do udoskonalania oraz promowania wysokiej jakości standardów w zawodzie informatyka. Rada zrzesza i zarazem reprezentuje 37 Stowarzyszeń z 33 krajów rozszerzonej Europy.

Jednym z celów Rady, jest głoszenie jednolitego stanowiska, będącego wspólnym sposobem patrzenia na sprawy dotyczące informatyki, wszystkich zrzeszonych w Radzie członków. CEPIS skupia się na wielu różnych obszarach z zakresu informatyki oraz promuje rozwój społeczeństwa informatycznego. Rada stara się być wiodącą organizacją w zakresie promocji oraz rozwoju kwalifikacji informatycznych w całej Europie. CEPIS wdrożył z dużym sukcesem programy ECDL oraz EUCIP, stale wydaje również wiele wyników badań oraz publikacji.

CEPIS jest aktywnie zaangażowany w promocję profesjonalnego podejścia do zawodu informatyka. Rada CEPIS została również powołana w celu wspierania rozwoju edukacji oraz badań w informatyce, prowadzonych w środowisku akademickim.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne