Promocje
EUCIP> Promocje

Promocja "Pierwsza dziesiątka" [ZAKOŃCZONA]

Z okazji oficjalnego rozpoczęcia Programu Certyfikacji EUCIP w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne wprowadziło promocję dla pierwszych Kandydatów, którzy założą konto w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP (SEE)!

Każda z dziesięciu (10) pierwszych osób, które poprawnie założą oraz aktywują swoje konto w SEE, może skorzystać z promocji "Pierwsza dziesiątka". Założenie konta jest zawsze bezpłatne, a udział Kandydata w promocji dobrowolny.

Przywilejem dla pierwszych dziesięciu właścicieli nowych kont w SEE, jest możliwość zwrotu kosztów pierwszego egzaminu! Oznacza to, iż bez względu na wynik pierwszego odbytego egzaminu EUCIP Core, Kandydat otrzyma zwrot kosztów poniesionych przy jego aktywacji. Zwrócone w ten sposób środki, mogą zostać wykorzystane przez Kandydata w dowolny sposób w ramach funkcjonalności SEE.

Badź jednym z dzisięciu pierwszych użytkowników! Załóż i aktywuj konto w SEE !

Regulamin promocji:

 1. W promocji mogą brać udział osoby, które w mailu potwierdzającym aktywację konta, otrzymały informację, iż są uprawnione do skorzystania z promocji.
 2. Zwrot kosztów, dotyczyć będzie tylko egzaminów które odbyły się nie później, niż rok po aktywacji konta użytkownika
 3. Kandydat otrzymuje zwrot kosztów jakie poniósł podczas aktywacji egzaminu EUCIP Core w SEE
 4. Kandydat otrzyma zwrot kosztów tylko dla jednego, pierwszego odbytego egzaminu.
 5. Kandydat otrzyma zwrot kosztów dla dowolnego, wybranego modułu EUCIP Core
  (A: Planowanie, B: Wytwarzanie, C: Eksploatacja) – pod warunkiem, iż wybrany moduł będzie pierwszym aktywowanym.
 6. Aktywacji egzaminu dokonuje się za pośrednictwem osobistego konta użytkownika w SEE
 7. Procesy egzaminacyjne EUCIP Core opisane zostały w dokumencie „Informacje dla kandydata” dostępnym w dziale DOWNLOAD na stronie domowej EUCIP – www.eucip.pl
 8. Zwrot kosztów następuje w momencie, kiedy spełnione są wszystkie założenia regulaminu i Kandydat zgłosi zakończenie pierwszego egzaminu Administratorowi SEE
 9. Prawo do promocji nie może być przekazywane bądź dziedziczone pomiędzy użytkownikami SEE.
 10. Promocja kończy się z momentem aktywacji dziesiątego (10) konta użytkownika w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne