Często zadawane pytania
Poziom Bazowy> FAQ - często zadawane pytania

FAQ
... aby rozwiać ostatnie wątpliwości

płatności.pl

Czy testy w module Core, są testami jednokrotnego wyboru?
Generalnie pytania w testach posiadają tylko jedną dobrą odpowiedź. Może jednak zdarzyć się sytuacja w której system wylosuje pytanie w którym odpowiedzi składają się z jednej lub wielu możliwości np.:
Które z podanych poniżej zdań jest prawdziwe?

  1. Treść zdania numer 1
  2. Treść zdania numer 2
  3. Treść zdania numer 3
  4. Treść zdania numer 4
Odpowiedzi:
  • Zdania 1 i 3
  • Zdania 1 i 4
  • Zdanie 2
  • Zdanie 4


W jaki sposób mogę zapłacić za egzamin i certyfikat?
Każdy użytkownik posiadający konto w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP (SEE) może dodać środki finansowe na zasadzie opłat "pre-paid". Każda kwota wpłacona za pośrednictwem SEE, zostanie dodana do stanu indywidualnego konta użytkownika. W momencie aktywacji egzaminu z panelu użytkownika, saldo konta zostanie pomniejszone o odpowiednią kwotę wysokości opłaty za egzamin. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zamówienia certyfikatu, oznaczającego m.in. wpis do międzynarodowej bazy posiadaczy certyfikatów EUCIP. Wszystkie Płatności w EUCIP Polska obsługiwane są przez serwis Platnosci.pl


Co się stanie w momencie kiedy aktywuję (zapłacę) i zaplanuję egzamin, który się nie odbędzie?
Egzaminy zaplanowane w SEE nie mogą zostać odwołane. Szczególnym przypadkiem może być sytuacja w której zdający lub egzaminator nie mogą/nie mogli przystąpić do zaplanowanego egzaminu i posiadają dokument uzasadniający taką sytuacje (np. zwolnienie lekarskie). Wówczas ośrodek egzaminacyjny, na prośbę kandydata, przedstawia administratorowi SEE zgromadzoną dokumentację, wraz z uzasadnieniem i prośbą o anulowanie egzaminu. W takim przypadku administrator SEE może anulować zaplanowany lub nie podjęty a wcześniej zaplanowany egzamin. Anulowany egzamin może zostać ponownie zaplanowany na inny termin.


Co to jest System Egzaminacyjny EUCIP (SEE) i gdzie mogę go znaleźć?
Jest to system wspomagający proces certyfikacji EUCIP w Polsce. Dzięki SEE, kandydat będzie mógł sam aktywować/planować egzaminy, zarządzać środkami swojego konta, śledzić status (postęp) poszczególnych egzaminów, zamawiać certyfikaty i wiele innych. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem i testowaniem SEE. Planowane uruchomienie systemu dla kandydatów przypada na początek 2008 roku. Pełna dokumentacja dotycząca obsługi jak i funkcjonalności systemu, będzie również udostępniona w tym czasie.


Jakie są ceny egzaminów ?
Ceny egzaminów dostępne są w zakładkach "opłaty" w kategorii każdego z certyfikatów. Można również pobrać pełny cennik z działu "download"


EUCIP jest certyfikatem międzynarodowym. Czy w związku z tym jest możliwość zdawania egzaminów w języku obcym?
W Polsce egzaminy EUCIP mogą być zdawane jedynie w języku polskim. Osoby pragnące zdawać egzamin w innym języku, powinny zgłosić się do partnera CEPIS, w odpowiednim (dla danego języka) kraju.


Czy egzaminy zaliczone w innym kraju będą honorowane w Polsce?
Tak, wszystkie egzaminy które zostały przeprowadzone w innych krajach będą honorowane przez PTI, np. w celu dalszego zdawania. Jedynym wymogiem jest potwierdzenie autentyczności certyfikatu zdanego za granicą, w ogólnoeuropejskiej bazie Fundacji ECDL.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne